ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ 98% ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ | What to do in a fire

ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ checkitsalright.nz(external link) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਰੱਖੋ।

ਗਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ, ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਪਾਈਨ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ।

ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਕ ਦੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਵਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਘੱਟ ਜਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ (RAPID) ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਸਵੇਅ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (4m ਚੌੜਾ ਗੁਣਾ 4m ਉੱਚਾ)।

Helicopter with a monsoon bucket over a large wildfire
Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ a title="ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਲੱਭੋ checkitsalright.nz(external link) 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ:

 • ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ,
 • ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਛੋਟਾ ਘਾਹ, ਜਾਂ
 • ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ।

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Loto
Emergency supplies on some pantry shelves

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

Ko e laini matutaki ki Loto
A dog and a cat

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ!

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ:

 • ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ,
 • ਗਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਅਤੇ
 • ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ;
 • ਹਲਕੀ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਓ;
 • ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ, ਡੇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ;
 • ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਲ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ;
 • ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਲਾਇੰਡਸ ਬੰਦ ਕਰੋ; ਅਤੇ
 • ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪਾੜੇ ਸੀਲ ਕਰੋ।

ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ। ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਰੋਨ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਡਰੋਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ,
 • ਡਿੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਾਰਨ,
 • ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ
 • ਸੜਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ।

ਸੂਚਿਤ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਸੜੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁਲਗਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਬੋਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਘੁੰਮੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਗੰਧ ਜਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਨੋ:

 • ਬੰਦ ਜੁੱਤੇ,
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਸ਼ਮੇ,
 • ਦਸਤਾਨੇ,
 • ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਅਤੇ
 • ਲੰਬੀ ਪੈਂਟਾਂ।

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

 • ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ,
 • ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਔਨਸਾਈਟ ਫੀਡ ਸਪਲਾਈ, ਜਾਂ
 • ਪੀਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਰੋਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।