ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(ਸ਼ਬਦ ‘When an earthquake happens’ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਝਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।)

ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ?

(ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ‘Is it hard to stand up?’। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਦੀ ਹੈ।)

ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ?

(ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ 'Or has it lasted…’ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ‘… Longer than a minute’ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਂਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।)

(ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਘਰ ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੀਨ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੈ।)

ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ...

(ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।)

...ਤੁਰੰਤ ਲਾਗਲੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ...

(ਸਮੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਉੱਡਦੀ ਹੈ।)

… ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ।

(ਸਮੁੰਦਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੂਰ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਘਰ ਹਨ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਬਹੁਤ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ।)

(ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਰੰਤ ਜਾਓ।

(ਸ਼ਬਦ ‘Go immediately’ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।)

(ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ।)

ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

(ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥੰਬਸ ਅੱਪ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।)

ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।

(ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ‘Long? Or Strong Get Gone’ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ url www.civildefence.govt.nz ਆਉਂਦਾ ਹੈ)

ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ: ਲੋਂਗ ਅੋਰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ, ਗੈਟ ਗੋਨ

ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ: ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।

ਤੁਰੰਤ ਲਾਗਲੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕੋ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਆਪਣੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ।

ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Ko e laini matutaki ki Loto
A house

ਅਸੀਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ

Ko e laini matutaki ki Loto
Hands marking off a checklist

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਹਾਨਉ (whānau) ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

Ko e laini matutaki ki Loto
A tsunami wave

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ।

Ko e laini matutaki ki Loto
Emergency supplies on some pantry shelves

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੁਦਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ ਸੁਨਾਮੀ ਲਈ, ਜੋ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡ੍ਰੋਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਝਟਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਓ। ਹਰ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

 • ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੁਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਭੂਚਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
 • ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਵੇਖੋ
 • ਸਮੁੰਦਰ ’ਚੋਂ ਉੱਚੀ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਣਨ

ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ: ਲੋਂਗ ਅੋਰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ, ਗੈਟ ਗੋਨ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ, ਦੌੜੋ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ।

ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ।

ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਭ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ।

ਲੋਂਗ ਅੋਰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ, ਗੈਟ ਗੋਨ

ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ: ਲੋਂਗ ਅੋਰ ਸਟ੍ਰਾਂਗ, ਗੈਟ ਗੋਨ

ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰੌਪ, ਕਵਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਝਟਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ।

Family and a man on a bike evacuating up a hill from a tsunami

ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੂਰੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ(external link) 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸਾਇਰਨ
 • ਫ਼ੋਨ
 • ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਸਟ
 • ਲਾਊਡ ਹੈਲਰ, ਜਾਂ
 • ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਦੋਸਤ
 • ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ
 • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ
 • ਇੰਟਰਨੇਟ.

ਜੇਕਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CDEM) ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।

ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਨਾਮੀ ਜਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਐਸਚੁਰੀਜ਼, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ

 • ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰੋਤ

Ko e Tau Talahauaga
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

Fakatino fakataata
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ।

Document
Civil Defence logo

ਸਾਡੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।